Kamin aus tuffstein

Kamin aus tuffstein

100

Kamin aus Tuffstein 'Giacinto'
4 Teile

L 120 cm. H 130 cm. P 37 cm. Kg.230
101

Kamin aus Tuffstein 'Enrico'
4 Teile

L 120 cm. H 130 cm. P 37 cm. Kg.210
102

Kamin aus Tuffstein 'Giovanni'
6 Teile

L 150 cm. H 130 cm. P 37 cm. Kg.270
104

Kamin aus Peperin 'Biagio'

L 165 cm. H 140 cm. P 40 cm. Kg.220
105

Kamin aus Peperin 'Giorgio'

L 120 cm. H 120 cm. P 30 cm. Kg.180
118

Kamin aus Tuffstein 'Francesco'
4 Teile

L 120 cm. H 112 cm. P 37 cm. Kg.215